باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|مرکز= سوسنگرد
 
|فرماندار =: عباس هزاریان
|نام‌محلی= الخفاجیه - دشت میشان - دشت میسان -
|نام‌های‌قدیمی= '''دست میسان''' یا '''سهل میان'''{{سخ}},'''دشت میشان'''