تفاوت میان نسخه‌های «خداناباوری»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱ سال پیش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
یکی از برهان‌هایی که دین را مضر می‌داند توسط بی‌خدایانی چون سم هریس ارائه می‌شود که معتقدند، تکیه ادیان غربی بر روی [[حاکمیت الهی]] منجر به [[اقتدارگرایی]] و [[دگماتیسم]] می‌شود.{{sfn|Harris|2006a}} بی‌خدایان همچنین به داده‌هایی استناد می‌کنند که بیانگر ارتباطی میان [[بنیادگرایی|بنیادگرایی دینی]] و دین بیرونی (وقتی دین به خاطر منافع پنهان به‌کار می‌رود)<ref name=Moreira-almeida2006>{{cite journal |doi=10.1590/S1516-44462006005000006 |author=Moreira-almeida, A. |coauthors=Lotufo Neto, F. ; Koenig, H.G. |year=2006 |title=Religiousness and mental health: a review |journal=Revista Brasileira de Psiquiatria |volume=28 |pages=242–250 |url=http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44462006000300018&script=sci_arttext |accessdate=2013-04-13 |pmid=16924349 |issue=3 |ref=harv}}</ref> و اقتدارگرایی، جزم‌گرایی و تعصب است.<ref>See for example: {{cite journal | last1=Kahoe |first1= R.D.| month=June |year=1977 |title=Intrinsic Religion and Authoritarianism: A Differentiated Relationship|journal=Journal for the Scientific Study of Religion|volume=16|issue=2 |pages= 179–182 |jstor=1385749 | doi=10.2307/1385749 | ref=harv}} Also see: {{cite journal | last1=Altemeyer |first1= Bob |first2= Bruce|last2= Hunsberger |year=1992| url=http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a785040926~db=all |title=Authoritarianism, Religious Fundamentalism, Quest, and Prejudice| journal = [[International Journal for the Psychology of Religion]]| volume=2|issue=2| pages= 113–133 | doi = 10.1207/s15327582ijpr0202_5 | accessdate=2013-04-13 | ref=harv}}</ref> اینطور استدلال‌ها، در کنار رویدادهای تاریخی به عنوان شواهدی برای خطرات دین مانند [[جنگ‌های صلیبی]]، [[تفتیش عقاید]]، [[تعقیب جادوگران]]، [[حملات تروریستی]] و غیره ذکر می‌شوند و از آن‌ها به عنوان پاسخی به کارکردهای مثبت دین استفاده می‌شود.<ref>{{cite web |last=Harris |first=Sam |authorlink=سم هریس |title=An Atheist Manifesto |url=http://www.truthdig.com/dig/print/200512_an_atheist_manifesto | accessdate=2013-04-13 |publisher=Truthdig |year=2005 |quote=In a world riven by ignorance, only the atheist refuses to deny the obvious: Religious faith promotes human violence to an astonishing degree.| archiveurl= http://web.archive.org/web/20110516191405/http://www.truthdig.com/dig/print/200512_an_atheist_manifesto| archivedate=2011-05-16 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref> در پاسخ به این اتهام‌ها، مؤمنان از [[بی‌خدایی دولتی]] در نقاطی چون [[شوروی]] و کشتارهای دسته‌جمعی آن‌ها مثال می‌آورند.<ref name="John S. Feinberg, Paul D. Feinberg">{{cite book|url = http://books.google.com/?id=Nl-f5SKq9mgC&pg=PA697&dq=Aleksandr+Solzhenitsyn+But+if+I+were+asked+today+to+formulate+as+concisely+as+possible+the+main+cause+of+the+ruinous+revolution+that+swallowed+up+some+60+million+of+our+people,+I+could+not+put+it+more+accurately+than+to+repeat:+'Men+have+forgotten+God;+that's+why#v=onepage&q&f=false|author=John S. Feinberg, Paul D. Feinberg|title =Ethics for a Brave New World|publisher =Stand To Reason|quote=Over a half century ago, while I was still a child, I recall hearing a number of old people offer the following explanation for the great disasters that had befallen Russia: 'Men have forgotten God; that's why all this has happened.' Since then I have spend well-nigh 50 years working on the history of our revolution; in the process I have read hundreds of books, collected hundreds of personal testimonies, and have already contributed eight volumes of my own toward the effort of clearing away the rubble left by that upheaval. But if I were asked today to formulate as concisely as possible the main cause of the ruinous revolution that swallowed up some 60 million of our people, I could not put it more accurately than to repeat: 'Men have forgotten God; that's why all this has happened.'|accessdate = 2013–04–13|isbn = 978-1-58134-712-8|date = 4 November 2010}}</ref><ref name="Totalitarianism and Atheism">{{cite web|url = http://catholiceducation.org/articles/apologetics/ap0214.htm|title =Answering Atheist's Arguments|publisher = Catholic Education Resource Center|author=Dinesh D'Souza| accessdate=2013-04-13}}</ref> در پاسخ به این، بی‌خدایانی چون سم هریس و ریچارد داوکینز اظهار می‌کنند، که جنایات آن رژیم‌ها نه به علت بی‌خدایی بلکه به خاطر پیروی از [[مارکسیسم]] جزم‌گرا بوده‌است، و هرچند افرادی چون استالین و مائو بی‌خدا بوده‌اند ولی اعمال‌شان را به نام بی‌خدایی انجام نداده‌اند.{{sfn|Dawkins|2006|p=291}}<ref>[http://www.edge.org/3rd_culture/harris06/harris06_index.html 10 myths and 10 truths about Atheism] Sam Harris</ref>
در مقابل خدا باوران نيز مي گويند: جنايت كاراني كه به اسم خدا جنايت مي كنند، تنها از اسم خدا سوء استفاده مي كنند، مثل كسي كه به نام دفاع از آزادي جنايت هاي فراواني انجام مي دهد. آن ها معتقدند نظريه تكامل دارويني كه خدا ناباوراني چون داوكينز آن را جايگزين خوبي براي وجود يك آفريننده حكيم مي داند، خود منشأ تمام جنايت هاست، زيرا در اين نظريه، حيات چيزي جز اين نيست كه هر كه زور بيشتري دارد ضعيف را پايمال كند و از بين ببرد، تا نژاد بهتر بماند و زندكي تكامل پيدا كند. اين نظريه اساس تمام تفكرهاي استبداد گرايانه و خودكامانه حاكمان در طول تاريخ است، آن ها معتقدند در يك نگاه تاريخي جنايت هايي كه خدا ناباوران در حق پيامبران و مومنان انجام داده اند مانند فرعون كه سر تمام پسران را در ابتداي تولد مي بريد، و نمرود و شداد و ديگران بسيار هولناك و وحشتناك است، و فسلفه تمام آن ها نگاه اقتدار گرايانه خداناباوران به خود است.
 
خدا باوران در دفاع از خود مي گويند: اعتقاد به خداي يگانه به معنى اقرار به برابري تمام مردم در بندگي و احتياج به اوست، بنابر اين هيچ نژاد با حتى مخلوقي بر ديگري برتري ذاتي ندارد. در قرآن هم چنين آمده (قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم ان لايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله) (اي پيغمبر بگو بياييد به اين سخن پايبند باشيم كه به جز الله يكديكر را خدايان و مهتران خود ندانيم). البته در اين رهگذر حتما رهگذراني هستند كه خود را به دروغ نماينده تام الاختيار خدا در زمين مي دانند و به نام خدا جنايت مي كنند، ولي خدا باوران مي گويند: وجود دروغ و تحريف دليل خوبي براي انكار واقعيت نيست، بلكه سبب دقت و تامل و حستجوي بيشتر خواهد شد تا انسان به دام آن ها نيفتد. در منطق خداباوران چنين اشخاصي (طاغوت) معرفي شده اند.
 
== ریشه‌شناسی ==
۵

ویرایش