تفاوت میان نسخه‌های «گفتاردرمانی»

برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
foundations of communication sciences & disorders
Paul T.Fogle
 
«کلینیک اعصاب و روان هیربد - گفتار درمانی» ‎(fa-IR)‎. به کوشش کلینیک اعصاب و روان هیربدhttps://hirbodclinic.com/speech-therapy/
 
https://hirbodclinic.com/speech-therapy گفتار درمانی چیست]؟
[https://tavandarman.com/what-is-slp/ گفتار درمانی چیست]؟
 
۲۶

ویرایش