تفاوت میان نسخه‌های «آوند چوبی»

بدون خلاصه ویرایش
(مقایسه ای از تراکئید و نایدیس در ابتدای متن و در انتهای اولین پاراگراف گذاشتم .)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{بهبود منبع}}
'''آوند چوبی''' نوعی [[بافت هادی]](همان بافت اوندی و ابکشی) در [[گیاه|گیاهان]] است که وظیفهٔ ترابری آب و مواد محلول در آن را بر عهده دارد.
آوند چوبی لولهٔ ممتد عمودی در برخیاغلب گیاهان است که از یاخته‌های نسبتاً پیشرفتهٔ نای‌مانند تشکیل شده‌است و شیرهٔ خام در آن جریان دارد. یاختهٔ آوندی در چوب برخی سرخس‌ها و اغلب نهاندانگان که فاقد دیوارهٔ عرضی است و دیوارهٔ ثانویهٔ ضخیم دارد را عنصر چوب‌آوندی می‌گویند.
 
در متن زیر ، میتوانید مقایسه ای از تراکئید و عنصر آوندی مشاهده کنید .
'''تراکئید( نایدیس )''' : تراکئیدها ، سلول های دراز و دوکی شکل هستند که انتهای مخروطی شکل دارند و دهانه آنها نسبت به عناصر آوندی باریک تر است . هم چنین تراکئید ، دراز تر از یک سلول عنصر آوندی است و هر تراکئید طولی برابر با تقریبا چند عنصر آوندی دارد .
 
'''عناصر آوندی''' : این سلولها ، کوتاهتر میباشند و انتهای گرد دارند ؛ برخلاف تراکئید در عناصر آوندی دیواره عرضی از بین رفته است و لوله پیوسته ای تشکیل شده است .
 
== کارکرد ==
کاربر ناشناس