باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
برخی این آمیزش را برای [[عشق‌بازی]] و پیش از [[آمیزش جنسی در انسان|دخول]] یا در میانهٔ آن بکار می‌برند.
ولی توصیه میگردد اینکار انجام نشود زیرا حیوانات اینکار را انجام نمیدهند پس کار غیر طبیعی است.
 
== امنیت ==