تفاوت میان نسخه‌های «فهرست آذری‌های ایرانی»

محمد رضا و رضا پهلوی بواسطه ی مادر آذری هستند
(حذف سریعی نیست. باید یا کل فهرست‌ها را حذف کنیم (که بعضا موافقم) یا هیچ کدام)
(محمد رضا و رضا پهلوی بواسطه ی مادر آذری هستند)
|-
! نام!! توضیحات!! نام!! توضیحات
|-
|محمد رضا پهلوی
|دومین پادشاه [[دودمان پهلوی]]
|رضا پهلوی
|شاهزاده و فعال سیاسی [[ایرانیان|ایرانی]]
|-
| [[سید علی خامنه‌ای]] || رئیس‌جمهور پیشین و رهبر کنونی [[جمهوری اسلامی ایران]]||[[مصطفی عدل]] || وزیر دادگستری (عدلیه) در [[قاجاریان|دوره قاجاریه]]
۶

ویرایش