تفاوت میان نسخه‌های «سرو زیر آب»

(عوامل)
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
 
== عوامل ==
مجریطرح» حسن نجاریان
نویسنده
 
نویسنده:محمدعلی باشه‌آهنگر،حامد باشه‌آهنگر
 
مدیر فیلم برداری:علیرضا زرین‌دست
حامد باشه‌آهنگر
 
آهنگ ساز:حسین علیزاده
مدیر فیلم برداری
 
سرپرست تدوین:حمید باشه‌آهنگر
علیرضا زرین‌دست
 
سرپرست جلوه‌های ویژه میدانی:محسن روزبهانی
آهنگ ساز
 
عکاس:علی نبکنیک رفتار
حسین علیزاده
 
ساخت مستند پشت صحنه:مجید یزدانی
سرپرست تدوین
 
سرپرست جلوه‌های ویژه بصری:اوژن سید اشرفی،ماکان خاکزاد
حمید باشه‌آهنگر
 
طراح گریم:محسن بابایی
سرپرست جلوه‌های ویژه میدانی
 
طراح صحنه:عباس بلوندی
محسن روزبهانی
 
طراح لباس:عباس بلوندی
عکاس
 
صدابردار:عباس رستگارپور
علی نبک رفتار
 
ساخت مستند پشت صحنه
 
مجید یزدانی
 
سرپرست جلوه‌های ویژه بصری
 
اوژن سید اشرفی
 
ماکان خاکزاد
 
طراح گریم
 
محسن بابایی
 
طراح صحنه
 
عباس بلوندی
 
طراح لباس
 
عباس بلوندی
 
صدابردار
 
عباس رستگارپور
 
== موسیقی ==
کاربر ناشناس