تفاوت میان نسخه‌های «خواب و بیدار»

تلباتذر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(تلباتذر)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
| company =
| distributor =
| channel = [[شبکه ۱ سیمای۱۱۱۱۱سیمای جمهوری اسلامی ایران|شبکه ۱ سیما]]
| picture_format =
| audio_format =
کاربر ناشناس