تفاوت میان نسخه‌های «گویش رودباری»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
<!-- متن بعد از این پیام را می‌توانید ویرایش کنید -->
'''گویش رودباری''' به گویشی از زبان بلوچی
 
که در شهرهای کهنوج، منوجان، قلعه گنج ، کهنوج ،
 
فاریاب، و بخشی جیرفت و شرق هرمزگان (بشکرد
 
،هشتبندی ، جگین )و بلوچستان بدان تکلم میشود.
 
که به این مناطق در گذشته رودبار زمین گفته می
 
شده و مرکز رودبار زمین کهنوج و با کوچ بعضی
 
اقوام ایران و هضم شدن آنهام در فرهنگ (بلوچی)با
 
تفاوتهای در این گویش با زبان بلوچی در بلوچستان
هستیم.
 
از ویژگی های گویش رودباری طایفه ای بودن گویش
 
هاست یعنی در هر طایفه ممکن است چند کلمه با
 
دیگر طوایف تفاوت باشد ولی این فرق اندک است و
 
تمامی طایفه ها به خوبی گویش یکدیگر را درک می کنند.
 
کاربر گمنام