تفاوت میان نسخه‌های «شهناز آزاد»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
 
== منابع ==
* {{یادکرد|فصل=|کتاب=جنبش حقوق زنان در ایران (طغیان، افول و سرکوب از ۱۲۸۰ تا انقلاب ۱۳۵۷)|نویسنده = [[الیز ساناساریان|ساناساریان، الیز]]|ترجمه=|ناشر =نشر اختران|چاپ=اول |شهر=تهران|کوشش=|ویرایش= |صفحه=|سال=۱۳۸۴|شابک=964-7514-78-6}}
* {{یادکرد|کتاب=کارنمای زنان کارای ایران (از دیروز تا امروز)|نویسنده = [[پوران فرخزاد|فرخ‌زاد، پوران]]|ناشر =نشر قطره|شهر=[[تهران]]|سال=۱۳۸۱|شابک=964-341-116-8}}
{{جنبش زنان در ایران}}