باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| نام‌تصویر =
| زیرنویس تصویر =
| شعار = ز گهواره تا گور دانش بجوی(اطلب العلم من المهد الی اللحد){{سخ}} آرمان ایرانی برای جهانی شدن{{سخ}} یادگیری و زندگی
| نوع = [[نهاد عمومی غیردولتی|غیردولتی]]
| تأسیس = ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ هجری خورشیدی
کاربر گمنام