تفاوت میان نسخه‌های «سلطان‌الدوله دیلمی»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
* {{یادکرد وب | نام خانوادگی۱ = Nagel | نام۱ = Tilman | عنوان = BUYIDS | اثر = | ماه = December | سال = ۱۹۹۰ | ناشر = [[دانشنامه ایرانیکا|ENCYCLOPÆDIA IRANICA]] | نشانی = http://www.iranicaonline.org/articles/buyids | بازبینی =17 March 2013 | کد زبان = en}}
{{پایان چپ‌چین}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = فقیهی | نام = علی‌اصغر | پیوند نویسنده = | عنوان = تاریخ آل بویه | سال = ۱۳۸۹ | ناشر = سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) | مکان = تهران | شابک = ۹۷۸–۹۶۴–۴۵۹–۳۷۴–۱978-964-459-374-1 | صفحات =۸۸}}
{{شاهان بوییان}}