تفاوت میان نسخه‌های «احمد مستعلی»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
 
== کتابشناسی/ یادکردها ==
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=تحقیقی در آیین اسماعیلیه|نویسنده=ویلیام بوردهی|ترجمه=زهرا سعیدی|ناشر=تابناک|چاپ= |شهر=مشهد|کوشش= |ویرایش= |صفحه= |سال=۱۳۶۴= |شابک=}}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=تاریخ جماعت اسمعیلیه:هدایت المومنین الطالبین|نویسنده=محمد بن زین العابدین|ترجمه=هما خاقان زاده|ناشر=اساطیر|چاپ= |شهر=تهران|کوشش=الکساندر سیمونوف |ویرایش= |صفحه= |سال=۱۳۶۲= |شابک=}}
{{خلفای فاطمی}}