باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن
|full name='''[[لقب]]''': شاه{{سخ}}'''[[نام کوچک]]''': آقامحمد{{سخ}}'''[[نام خانوادگی]]''': قاجار
|name=آغامحمدخان قاجار
|birth_place=[[استرآبادتهران]] (گرگان امروزی)
|death_place=[[شوشا]]، [[جمهوری آذربایجان|جمهوری آذربایجان امروزی]]
|dynasty=[[دودمان قاجار]] [[پرونده:Imperial Emblem of the Qajar Dynasty (Lion and Sun).svg|25px]]
کاربر گمنام