باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[حسام محمودی]] (امیر گودرزی(سامان افضلی) - معشوق شادی،کارگر ماهی سرا و دشمن پژمان و پدرش)
* [[سوگل خلیق]] (رونا نظری - معشوقه آرش و خواهر رامین)
* [[مریم بوبانی]] (طاهره - مادر آرش و شادی)
* [[نیما رئیسی]] (پژمان شریفی - معشوق ستاره و صاحب ماهی سرا)
* [[کمند امیرسلیمانی]] (ستاره - معشوقه پژمان)
کاربر گمنام