تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال استوا بخارست»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|الگوی بدن۱ = _steauab1718h
|الگوی دست راست۱ = _steauab1718h
|الگوی شلوارک۱ = _steauab1718h2
|الگوی جوراب۱ =_steauab1718h2
|دست چپ۱ = ff0000
|بدن۱ = ff0000
کاربر ناشناس