تفاوت میان نسخه‌های «برزدن فیشر یتس»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲ سال پیش
جز
{{سخ}}
الگوریتم فشر یتس زمان غیرضروری‌ای را صرف پیدا کردن k امین عدد خط نخورده می‌کند (خط ۳). داستنفلد برای آن راه حلی ارائه کرد. در هر بار اجرای حلقهٔ دستورات عدد خط خورده را با جابه‌جا کردن آن با آخرین عدد خط نخورده به انتهای آرایه منتقل کنیم. این راه حل پیچیدگی زمانی بر زدن را از
<math>O(n^2)</math>
به
<math>O(n^2)</math> کاهش داد.
{{سخ}}
'''۱-'''
۱۵

ویرایش