تفاوت میان نسخه‌های «فرهاد قائمیان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
# [[لبه آتش]] (۱۳۹۰ [[جواد افشار]])
# [[ابر و خورشید]] (۱۳۷۹)
# [[شهریار (مجموعه تلویزیونی)|شهریار]] (۱۳۸۴ کمال تبریزی)
# [[وفا (مجموعه تلویزیونی)|وفا]] (۱۳۸۵ [[محمدحسین لطفی]]) شبکه سه
# [[به دنیا بگویید بایستد]] (۱۳۸۵ [[محمدرضا آهنج]]) شبکه تهران
# [[سرزمین کهن]] (۱۳۹۲ [[کمال تبریزی]] و [[سید جمال سید حاتمی]]) شبکهٔ سه
# [[تعبیر وارونه یک رؤیا]] (۱۳۹۴ [[فریدون جیرانی]]) شبکه یک
# [[هست و نیست (مجموعه تلویزیونی ۱۳۹۶)|هست و نیست]] (۱۳۹۶ [[حسین سهیلی زاده]]) شبکه دو
# [[سر دلبران]] (۱۳۹۷ [[محمدحسین لطیفی]]) شبکه یک
# [[گشت پلیس]] (۱۳۹۷ [[مهرداد خوشبخت]]) شبکه سه
# [[تاریکی شب، روشنایی روز]] (۱۳۹۷ [[حجت قاسم زاده اصل]]) شبکه دو
# [[گاندو (مجموعه تلویزیونی)|گاندو]] (۱۳۹۷ [[جواد افشار]]) شبکه سه
|}
 
== جوایز ==
کاربر گمنام