تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی ماد»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
* {{یادکرد کتاب|عنوان=ایران باستان|نام خانوادگی=پیرنیا|نام=حسن|ناشر=دنیای کتاب|سال=۱۳۶۹|جلد=نخست|مکان=تهران|پیوند نویسنده=حسن پیرنیا}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=خالقی مطلق|نام=جلال|پیوند نویسنده=جلال خالقی مطلق|عنوان=هوشنگ و دیاکو|ژورنال=[[مجله ایران‌شناسی|ایران‌شناسی]]|سری=هشتم|شماره=۳۱|مکان=|ناشر=|تاریخ=پاییز ۱۳۷۵|سال=۱۳۷۵|ماه=[[پاییز]]|پیوند=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/361420|تاریخ دسترسی=۱ آبان ۱۳۹۱|پیوند بایگانی=http://www.webcitation.org/6CyVJ5SN1|تاریخ بایگانی=۱۸ دسامبر ۲۰۱۲}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=خالقی مطلق|نام=جلال|پیوند نویسنده=جلال خالقی مطلق|عنوان=کیخسرو و کوروش|ژورنال=[[مجله ایران‌شناسی]]|شماره=۱|مکان=تهران|تاریخ=بهار ۱۳۷۴|سال=۱۳۷۴|پیوند=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/370620|پیوند بایگانی=http://www.webcitation.org/6CiKnb4DE|تاریخ بایگانی=۰۶۶ دسامبر ۲۰۱۲}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ ایران باستان|نام خانوادگی=خدادادیان|نام=اردشیر|ناشر=انتشارات سخن|سال=۱۳۸۶|شابک=964-372-097-7|جلد=نخست|مکان=تهران|پیوند نویسنده=اردشیر خدادادیان}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=[[تاریخ سیاسی هخامنشیان]]|نام خانوادگی=داندامایف|نام=محمد ع|ناشر=نشر و پژوهش فرزان روز|سال=۱۳۸۹|شابک=978-964-321-310-7|جلد=|مکان=تهران|پیوند نویسنده=محمد داندامایف|ترجمه=فرید جواهر کلام}}