باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
یکی ازمواردبسیارجالب شهرسازی شاهین شهراستقرار حرفه‌های سخت وپرسروصدا به صورت تمرکزی درضلع غربی شهراست.
درواقع شمادرهیچ کجای شهربه جزمحله صنعتی مشاغلی همچون اهنگری مکانیکی وحرفه وابسته به اتومبیل ونجاری یافت نخواهید کرد
مساجد متعددی هم درشهر برای برگزاری مراسمات مذهبی وجود دارد .
گلدیس و آپارتمان‌ها خطرناکترین و ناامنترین نقطهٔ شاهین شهر می‌باشد به طوری درصد جرم و معامله مواد مخدر در این نقاط به طرز نگران‌کننده‌ای رو به افزایش است.
 
== صنعت ==
کاربر گمنام