تفاوت میان نسخه‌های «نایکی»

ببینید اسم این شرکت نایک است
(افزودن مطالب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(ببینید اسم این شرکت نایک است)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
{{Infobox company
|name=نایکینایک
|former_name=محصولات ورزشی روبان آبی{{سخ}}(۱۹۶۴–۱۹۷۱)
|logo=[[پرونده:Logo NIKE.svg|200px|Nike]]
|logo_caption=نماد نایکینایک
|image=Nikeworldheadquarters.jpg
|image_caption=ستاد جهانی نایکی در بیورتون
کاربر ناشناس