تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی ماد»

 
== منابع ==
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=آموزگار|نام=ژاله|پیوند نویسنده=ژاله آموزگار|عنوان=تاریخ واقعی و تاریخ روایی|ژورنال=[[مجله بخارا|بخارا]]|شماره=۱۶|مکان=[[تهران]]|تاریخ=بهمن ۱۳۷۹|سال=۱۳۷۹|ماه=[[بهمن]]|پیوند=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/276929|تاریخ دسترسی=۱ آبان ۱۳۹۱|پیوند بایگانی=http://www.webcitation.org/6CyVIKxtV|تاریخ بایگانی=۱۸ دسامبر ۲۰۱۲}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=[[امپراتوری هخامنشی (کتاب)|امپراتوری هخامنشی]]|نام خانوادگی=بریان|نام=پیر|ناشر=نشر فرزان روز|سال=۱۳۸۷|شابک=964-321-078-2|جلد=۱|مکان=تهران|پیوند نویسنده=پیر بریان|ترجمه=[[ناهید فروغان]]}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=کلیات تاریخ و تمدن ایران پیش از اسلام|نام خانوادگی=بیات|نام=عزیزالله|ناشر=دانشگاه ملی ایران|سال=۲۵۳۶|پیوند نویسنده=عزیزالله بیات}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ ایران باستان (۲): از ورود آریایی‌ها به ایران تا پایان هخامنشیان|نام خانوادگی=بیانی|نام=شیرین|ناشر=[[سمت|سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها]]|سال=۱۳۹۰|شابک=978-964-459-698-8|مکان=تهران|پیوند نویسنده=شیرین بیانی}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=ایران باستان|نام خانوادگی=پیرنیا|نام=حسن|ناشر=دنیای کتاب|سال=۱۳۶۹|جلد=نخست۱|مکان=تهران|پیوند نویسنده=حسن پیرنیا}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=خالقی مطلق|نام=جلال|پیوند نویسنده=جلال خالقی مطلق|عنوان=هوشنگ و دیاکو|ژورنال=[[مجله ایران‌شناسی|ایران‌شناسی]]|سری=هشتم|شماره=۳۱|مکان=|ناشر=|تاریخ=پاییز ۱۳۷۵|سال=۱۳۷۵|ماه=[[پاییز]]|پیوند=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/361420|تاریخ دسترسی=۱ آبان ۱۳۹۱|پیوند بایگانی=http://www.webcitation.org/6CyVJ5SN1|تاریخ بایگانی=۱۸ دسامبر ۲۰۱۲}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=خالقی مطلق|نام=جلال|پیوند نویسنده=جلال خالقی مطلق|عنوان=کیخسرو و کوروش|ژورنال=[[مجله ایران‌شناسی]]|شماره=۱|مکان=تهران|تاریخ=بهار ۱۳۷۴|سال=۱۳۷۴|پیوند=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/370620|پیوند بایگانی=http://www.webcitation.org/6CiKnb4DE|تاریخ بایگانی=۶ دسامبر ۲۰۱۲}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ ایران باستان|نام خانوادگی=خدادادیان|نام=اردشیر|ناشر=انتشارات سخن|سال=۱۳۸۶|شابک=964-372-097-7|جلد=نخست۱|مکان=تهران|پیوند نویسنده=اردشیر خدادادیان}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=[[تاریخ سیاسی هخامنشیان]]|نام خانوادگی=داندامایف|نام=محمد ع|ناشر=نشر و پژوهش فرزان روز|سال=۱۳۸۹|شابک=978-964-321-310-7|جلد=|مکان=تهران|پیوند نویسنده=محمد داندامایف|ترجمه=فرید جواهر کلام}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =دیاکونوف | نام =ایگور میخائیلوویچ| پیوند نویسنده =ایگور دیاکونوف| عنوان =تاریخ ماد | ترجمه =[[کریم کشاورز]]| سال =۱۳۸۶ | ناشر =شرکت انتشارات علمی و فرهنگی|مکان =تهران | شابک =978-964-445-106-5}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=پادشاهی ماد|نام خانوادگی=علیف|نام=اقرار|ناشر=انتشارات ققنوس|سال=۱۳۸۸|شابک=978-964-311-799-3|مکان=تهران|پیوند نویسنده=اقرار علیف|ترجمه=[[کامبیز میربها]]}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=ایران و تمدن ایرانی|نام خانوادگی=هوار|نام=کلمان|ناشر=[[مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر|انتشارات امیرکبیر]]|سال=۱۳۶۳|مکان=تهران|فصل=امپراتوری مادها|پیوند نویسنده=کلمان هوار|ترجمه=[[حسن انوشه]]}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=داریوش و ایرانیان|نام خانوادگی=هینتس|نام=والتر|ناشر=نشر ماهی|سال=۱۳۸۷|شابک=۹۷۸-۹۶۴-۹۹۷۱-۲۰-۳|مکان=تهران|پیوند نویسنده=والتر هینتس|ترجمه=[[پرویز رجبی]]}}
{{چپ‌چین}}
* {{cite web | title=BRONZE AGE – Encyclopaedia Iranica | website=Encyclopædia Iranica | date=1989-12-15 | url=http://www.iranicaonline.org/articles/bronze-age | ref={{sfnref|BRONZE AGE – Encyclopaedia Iranica| 1989}}| access-date=2018-09-11}}
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=Boyce|نام=Mary|مقاله=FRAVAŠI|دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]]|سال=۲۰۰۰|نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/fravasi-|تاریخ=15 Dec 2000|تاریخ بازبینی=18 Dec 2012|زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=Dandamayev|نام=M.|پیوند نویسنده=محمد داندامایف|نام خانوادگی۲=Medvedskaya|نام۲=I.|پیوند نویسنده۲=اینا مدودسکایا|مقاله=MEDIA|دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]]|سال=۲۰۰۶|نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/media|تاریخ=15 Aug 2006|تاریخ بازبینی=2 Oct 2012|زبان=en|پیوند بایگانی=http://www.webcitation.org/6CyVLVk6L|تاریخ بایگانی=18 December 2012}}
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=Davis|نام=Andrew Jackson|مقاله=DEIOCES|دانشنامه=The Project Gutenberg EBook of Encyclopaedia Britannica|سال=۲۰۱۲|نشانی=http://www.gutenberg.org/files/38892/38892-h/38892-h.htm#ar138|تاریخ=15 Feb 2012|تاریخ بازبینی=22 Oct 2012|زبان=en|پیوند بایگانی=http://www.webcitation.org/6CyVLD8n1|تاریخ بایگانی=18 December 2012}}
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=Diakonoff|نام=Igor|پیوند نویسنده=ایگور دیاکونوف|مقاله=CYAXARES|دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]]|سال=۱۹۹۳|نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/cyaxares-gk|تاریخ=15 Dec 1993|تاریخ بازبینی=21 Dec 2012|زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=|نام=|مقاله=Deioces|دانشنامه=[[دانشنامه بریتانیکا|Encyclopædia Britannica Online]]|سال=۲۰۱۲|نشانی=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/156129/Deioces|تاریخ بازبینی=22 Oct 2012|زبان=en|پیوند بایگانی=http://www.webcitation.org/6CyVJoiAT|تاریخ بایگانی=18 December 2012}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=The Persian Empire: A Corpus of Sources of the Achaemenid Period|نام خانوادگی=Kuhrt|نام=Amélie|ناشر=Routledge|سال=۲۰۰۷|شابک=0-415-43628-1|مکان=London|زبان=en|پیوند نویسنده=آملی کورت}}
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=Medvedskaya|نام=Inna Nikolaevna|پیوند نویسنده=اینا مدودسکایا|مقاله=PHRAORTES|دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]]|سال=۲۰۰۴|نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/phraortes|تاریخ=20 Jul 2004|تاریخ بازبینی=22 Oct 2012|زبان=en}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=Handbuch der Weltgeschichte|نام خانوادگی=Randa|نام=Alexander|ناشر=Otto Walker|سال=۱۹۵۴|جلد=۱|مکان=Zürich|زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=Russell|نام=J.R|پیوند نویسنده=جیمز رابرت راسل|مقاله=Armenian Aždahak|دانشنامه=Encyclopædia Iranica|جلد=III|سال=۱۹۸۹1989|ناشر=|مکان=|شابک=|صفحه=191-205|نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/azdaha-dragon-various-kinds#pt4|تاریخ بازبینی=8/2/20 Oct 2014|نشانی بایگانی=|تاریخ بایگانی=|زبان=en}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=An Introduction to Old Persian|نام خانوادگی=Skjærvø|نام=Prods Oktor|ناشر=Harvard|سال=۲۰۰۵|جلد=۲|زبان=en|پیوند نویسنده=پرودز شروو}}
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=Schmitt|نام=Rüdiger|پیوند نویسنده=رودیگر اشمیت|مقاله=DEIOCES|دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]]|سال=۱۹۹۴|نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/deioces|تاریخ=15 Dec 1994|تاریخ بازبینی=28 Sep 2012|زبان=en|پیوند بایگانی=http://www.webcitation.org/6CyVMTVyZ|تاریخ بایگانی=18 December 2012}}
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=Schmitt|نام=Rüdiger|پیوند نویسنده=رودیگر اشمیت|مقاله=ASTYAGES|دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]]|سال=۱۹۸۷|نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/astyages-the-last-median-king|تاریخ=15 Dec 1987|تاریخ بازبینی=3 Jul 2013|زبان=en|پیوند بایگانی=http://www.webcitation.org/6J3Pxusjh|تاریخ بایگانی=22 August 2013}}
{{پایان چپ‌چین}}{{سخ}}
{{شاهنشاهی ماد}}