تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال روزنبورگ»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|الگوی بدن۱ = _rosenborg1819h
|الگوی دست راست۱ = _rosenborg1819h
|الگوی شلوارک۱ =_adidas black
|الگوی جوراب۱ =_color_3_stripes_black
|دست چپ۱ = FFFFFF
|بدن۱ = FFFFFF
|دست راست۱ = FFFFFF
|شلوارک۱ = 000000FFFFFF
|جوراب۱ = FFFFFF
|الگوی دست چپ۲ =_shoulder_stripes_white_stripes_half
|الگوی دست راست۲ =_shoulder_stripes_white_stripes_half
|الگوی شلوارک۲ =
|الگوی جوراب۲ =_rosenborg1819h
|دست چپ۲ = 000000
|بدن۲ = 000000
|دست راست۲ = 000000
|شلوارک۲ = FFFFFF000000
|جوراب۲ = 000000
}}
کاربر ناشناس