تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال لایپزیگ»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|شلوارک۱ = FF0000
|جوراب۱ = FFFFFF
| الگوی دست چپ۲ =_rb1920a
| الگوی بدن۲ =_rbl1920a
| الگوی دست راست۲ =_rb1920a
| الگوی شلوارک۲ =
| الگوی جوراب۲ = _rbl1819a
|دست چپ۲ = 294E88000030
|بدن۲ = ۰۰۰۰۴۴000030
|دست راست۲ = 294E88000030
|شلوارک۲ = FECC4E000030
|جوراب ها۲جوراب۲ = ۰۰۰۰۶۰000030
| الگوی دست چپ۳ =_partizan1819t
| الگوی بدن۳ =_rbl1819t
کاربر ناشناس