تفاوت میان نسخه‌های «سیامک احصایی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
|1397
|-
|بینوایان(حسین پارسایی)
|جان گز(نیما دهقان)
|هتل اسپینانس
|سالن سرو
|1397
|1394
|-
|یک روز تابستانی(پارسا پیروز فر)
|یک دامن ماه و ستاره(امیر دژاکام)
|تماشاخانه ایران شهر
|تالار وحدت
|1397
|1389
|-
|آکواریوم
|چهارسو تیاتر شهر
|1396
|-
|خانه ابری
|تماشاخانه ایران شهر
|1395
|-
|جان گز(نیما دهقان)
|تونل
|سالن سرو
|تیاتر باران
|1394
|-
|تونل
|بینوایان(حسین پارسایی)
|تیاتر باران
|هتل اسپینانس
|1394
|1397
|-
|یک روز تابستانی(پارسا پیروز فر)
|تماشاخانه ایران شهر
|1397
|-
|سنگ و سبو (علیرضا محمودی)
|تالار وحدت
|1389
|-
|مرداب روی بام(رضا گوران)
|تماشاخانه ایران شهر
|1393
|-
|قرار
|تالار حافظ
|1392
|-
|خواجهروز نظامسیاووش(شکرخدا گودرزی)
|تالار سنگلج
|1392
|-
|نام همه مصلوبان عیسی است(ایوب آقاخانی)
|تماشاخانه ایرانشهر
|1392
|-
|نصرت خانم مادرم و نوروز(امیر دژاکام)
|سالن اصلی تیاتر شهر
|1391
|-
|میخواهم با میوسو ملاقات کنم(محمود عزیزی)
|سالن اصلی تیاتر شهر
|1390
|-
|خواجه نظام(شکرخدا گودرزی)
|چهارسو تیاتر شهر
|1390
|-
|مرگ و پنگوئن(عبدالخالق مصدق)
|تیاتر شهر و شهرستان گرگان
|1390
|-
|بانوی آب و آیینه (حسین پارسایی)
|تالار اندیشه
|1391
|-
|-
|وقتی وودی آلن مادام بواری را ترجیح می دهد(عاطفه تهرانی)
|تیاتر شهر
|1391
|-
|سردار مهر و ماه( حسین پارسایی)
|تالار اندیشه
|1391
|-
|1391
|-
|میخواهم با میوسو ملاقات کنم(محمود عزیزی)
|قرار
|سالن اصلی تیاتر شهر
|تالار حافظ
|1390
|1392
|-
|روزخواجه سیاووشنظام(شکرخدا گودرزی)
|چهارسو تیاتر شهر
|تالار سنگلج
|1390
|1392
|-
|مرگ و پنگوئن(عبدالخالق مصدق)
|نام همه مصلوبان عیسی است(ایوب آقاخانی)
|تیاتر شهر و شهرستان گرگان
|تماشاخانه ایرانشهر
|1390
|1392
|-
|یک دامن ماه و ستاره(امیر دژاکام)
|تالار وحدت
|1389
|-
|سنگ و سبو (علیرضا محمودی)
|تالار وحدت
|1389
|-
|ابرهای پشت حنجره (رضا گوران)
۱۰

ویرایش