تفاوت میان نسخه‌های «سیامک احصایی»

جز
!سال
|-
|چاقی
|دشمن
|راما قویدل
|عباس بابویهی
|۱۳۹۳
|۱۳۷۴
|-
|انعکاس
|فرار از جهنم
|رضا کریمی
|شفیع آقا محمدیان
|۱۳۸۶
|۱۳۷۴
|-
|خورشید برهمه یکسان میتابد
|ویرانگر
|عباس رافعی
|ابوالقام طالبی
|۱۳۸۴
|۱۳۷۴
|-
|[[قدمگاه (فیلم)|قدمگاه]]
|فرار مرگبار
|مهدی عسگرپور
|تورج منصوری
|۱۳۸۲
|۱۳۷۴
|-
|نوک برج
|در انتظار صبح
|کیومرث پوراحمد
|مجید جوانمرد
|۱۳۸۲
|۱۳۷۵
|-
|توکیو بدون توقف
|لحظه ناب
|سعید عالم زاده
|حمید بهمنی
|۱۳۸۱
|۱۳۷۶
|-
|13 گربه روی شیروانی
|معصوم
|عبدالعلی زاده
|داوود توحیدپرست
|۱۳۸۱
|۱۳۷۶
|-
|تارزن تارزان
|رنجر
|عبدالعلی زاده
|احمد مرادپور
|۱۳۸۰
|۱۳۷۷
|-
|عینک دودی
|۱۳۷۸
|-
|رنجر
|تارزن تارزان
|احمد مرادپور
|عبدالعلی زاده
|۱۳۷۷
|۱۳۸۰
|-
|لحظه ناب
|توکیو بدون توقف
|حمید بهمنی
|سعید عالم زاده
|۱۳۷۶
|۱۳۸۱
|-
|معصوم
|13 گربه روی شیروانی
|داوود توحیدپرست
|عبدالعلی زاده
|۱۳۷۶
|۱۳۸۱
|-
|در انتظار صبح
|قدمگاه
|مجید جوانمرد
|مهدی عسگرپور
|۱۳۷۵
|۱۳۸۲
|-
|فرار از جهنم
|نوک برج
|شفیع آقا محمدیان
|کیومرث پوراحمد
|۱۳۷۴
|۱۳۸۲
|-
|ویرانگر
|خورشید برهمه یکسان میتابد
|ابوالقام طالبی
|عباس رافعی
|۱۳۷۴
|۱۳۸۴
|-
|فرار مرگبار
|انعکاس
|تورج منصوری
|رضا کریمی
|۱۳۷۴
|۱۳۸۶
|-
|دشمن
|چاقی
|عباس بابویهی
|راما قویدل
|۱۳۷۴
|۱۳۹۳
|}<br />
{| class="wikitable"
۱۰

ویرایش