باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|حوزه =
|شاگرد =
|استاد =[[فریدون رهنما]] ، [[مصطفی فرزانه]] ، [[لیلیت تریان]]
|علت شهرت =
| تأثیرگذاشته بر =[[شعر حجم]] ، [[شعر دیگر]] ، [[موج نو سینمای ایران]] ، [[سینمای پیشرو و تجربی ایران]] ، [[امیر نادری]] ، [[پریوز کیمیاوی]] ، [[محمدرضا مقدسیان]] ، [[منوچهر طیاب]] ، [[مهرداد فخیمی]] ، [[احمدرضا احمدی]] ،
| تأثیرپذیرفته از = [[فریدون رهنما]] ، [[روبر برسون]] ، [[لوکینو ویسکونتی]] ، [[الیوت]] ، [[کمال الدین بهزاد]] ، [[مولانا]] ، [[عطار]]
| وبگاه =
| imdb_id = ۱۱۷۰۲۴۱
۵۶

ویرایش