تفاوت میان نسخه‌های «پیش‌نویس:رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی»

 
== گرایش‌های این رشته در مقاطع تحصیلات تکمیلی ==
* مدیریت اطلاعات و دانش (دکتری / گرایش)
*مدیریتبازیابی اطلاعات و دانش(دکتری شناسی/ گرایش)
*بازیابیمدیریت اطلاعات و(کارشناسی دانشارشد / گرایش)
*مدیریت کتابخانه های دانشگاهی (کارشناسی ارشد / گرایش)
*مدیریت اطلاعات
*مطالعات کتابخانه های عمومی (کارشناسی ارشد / گرایش)
*[[علم‌سنجی]]
*مطالعات آرشیو (کارشناسی ارشد / رشته)
* بازیابی شخصی
*مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی(کارشناسی ارشد / رشته)
* اقتصاد و بازاریابی اطلاعات
*[[علم‌سنجی|علم‌سنجی(کارشناسی ارشد / رشته)]]
* مدیریت آرشیو
* دانشنامه نگاری (کارشناسی ارشد / رشته)
* مدیریت کتابخانه‌ها ([[کتابخانه‌های دیجیتال]]، کتابخانه‌های دانشگاهی، کتابخانه‌های عمومی)
* اقتصاد اطلاعات (کارشناسی ارشد / گرایش)
*[[مدیریت دانش]]
* کتابداری کودک و نوجوان (کارشناسی ارشد / رشته با دو گرایش گرایش (کتابخانه های عمومی/ کتابخانه های آموزشگاهی)
* علم ارتباطات راه دور و شبکه
*علم اطلاعات و دانش شناسی (کارشناسی بدون گرایش)
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس