وزیر (دولت): تفاوت میان نسخه‌ها

وز
(وزیر)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(وز)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
تا کنون، کشور [[ایران]] ۱۹ وزارتخانه داشت که از این قراربودند:
 
* [[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی|پزشکی]]
* [[وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات|اطلاعات]]
* [[وزارت تعاون|تعاون]]
* [[وزارت جهاد کشاورزی|کشاورزی]]
* است
* [[وزارت رفاه و تأمین اجتماعی|اجتماعی]]
* [[وزارت صنایع و معادن|معادن]]
* [[وزارت علوم، تحقیقات و فناوری|فناوری]]
* [[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|اسلامی]]
* [[وزارت کار و امور اجتماعی|اجتماعی]]
* [[وزارت کشور|کشور]]
* است
* [[وزارت نفت|نفت]]
* [[وزارت صنعت، معدن و تجارت|تجارت]]
* [[وزارت راه و شهرسازی|شهرسازی]]
*[[وزارت آموزش و پرورش]]
*[[وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات]]
۱۸۸

ویرایش