باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| تأثیرگذاشته بر =
| تأثیرپذیرفته از =
| وبگاه = http://www.sourehcinema.com/People/People.aspx?Id=138112190605
| imdb_id = ۱۱۷۰۲۴۱
| soure_id =۱۳۸۱۱۲۱۹۰۶۰۵
۸

ویرایش