تفاوت میان نسخه‌های «مدل‌سازی»

دستور زبان اصلاح شد
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
{{تمیزکاری}}
 
خلاصه‌ای با از [[واقعیت]] را '''[[مدل (ریاضی)|مدل]]''' گویند. به بیان دیگر، نمایش مجرّد {{انگلیسی|abstract}} یا فیزیکی یک شیء یا [[سیستم]] (سامانه) را (از یک دیدگاه و نگاه خاص) '''مدل''' می‌نامند.
[[فرایند]] ایجاد و انتخاب مدل‌ها را '''مدل‌سازی''' نامیده‌اند. مدل‌ها، انواع گوناگون داشته (مثل [[مدل فیزیکی]]، [[مدل (ریاضی)]]، [[مدل آماری]]، [[مدل گرافی]]، نرم‌افزاری، و …) و کاربردهای حیاتی متنوّع و فراوانی در همه زمینه‌های [[علم|علوم]] و [[فناوری]] دارند. تبدیل یک مفهوم [[آمار|آماری]]، به زبان [[ریاضی]]، نوعی از مدل‌سازی است.
 
کاربر ناشناس