تفاوت میان نسخه‌های «فضل‌الله توکل»

(گسترش مقاله)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|آوازه خوان خسته
|-
|[[احمد آزادحمیرا]]
|ترسم فراموشم کنی
|دروغه
|فضل‌اللهفضل الله توکل
|فضل‌اللهفضل الله توکل
|لقمان ادهمی
|
|بگو آبادی کجاست
|-
|حمیرا
|خواهم که رسوا شوی
|فضل الله توکل
|فضل الله توکل
|
|
|-
|حمیرا
|آسمون(با دلم تو همزبونی)
|[[هما میرافشار]]
|فضل الله توکل
|ویولون از [[پرویز یاحقی]]
|
|-
|[[مهستی]]
|همسر
|-
|[[شیلابیتا (خواننده)|شیلابیتا]]
|وسوسه
|رفتم از یادت
|فضل‌الله توکل
|فضل‌الله توکل
|
|
|چشمون من
|-
|[[احمد آزاد]]
|[[بیتا (خواننده)|بیتا]]
|دروغه
|وسوسه
|فضل‌الله توکل
|فضل‌الله توکل
|لقمان ادهمی
|بگو آبادی کجاست
|-
|[[بیتاشیلا (خواننده)|بیتاشیلا]]
|رفتم از یادت
|فضل‌الله توکل
|فضل‌الله توکل
|
|چشمون من
|-
|}
۲۵۹

ویرایش