تفاوت میان نسخه‌های «جینی ویزلی»

اصلاح اشتباه تایپی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| lbl1 = گروه
| data1 = [[گریفیندور]]
| family = [[آرتور ویزلی]] (پدر)<br />[[مالی ویزلی]] (مادر)<br />[[ویلیام ویزلی]] (برادر)<br />[[چارلز ویزلی]] (برادر)<br />[[پرسیوال ویزلی]] (برادر)<br />[[فرد و جورججرج ویزلی]] (برادران)<br />[[رونالد ویزلی]] (برادر)
| spouse = [[هری پاتر (شخصیت)|هری پاتر]]
| children = [[جیمز سیریوس پاتر]] (پسر) <br /> [[آلبوس سوروس پاتر]] (پسر) <br /> [[لیلی لونا پاتر]] (دختر)
کاربر ناشناس