تفاوت میان نسخه‌های «واریانس»

بدون خلاصه ویرایش
(.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
توسط عمر زهتانی ارائه شد..
'''واریانس''' یا '''وردایی''' عددی است که نشان می‌دهد چگونه یک سری داده حول [[میانگین|مقدار میانگین]] پخش می‌شوند. برای تعریف وردایی اگر فرض کنیم که متغیر تکی <math>X</math> دارای توزیع <math>p(x)</math> است و متوسط توزیع جمعیت آن را با <math>\mu</math> نشان دهیم آنگاه وردایی این جمعیت به صورت زیر تعیین می‌شود:
{{وسط‌چین}}توسط عمر زهتانی ارائه شد.
<math>Var(X) = \sigma^{2} \equiv \left\langle (X-\mu)^{2} \right\rangle </math>
{{پایان}}
کاربر ناشناس