باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏جلدهای دانشنامه: جلد شانزدهم هنوز کامل نیست و دو جزوه از آن منتشر شده.
== جلدهای دانشنامه ==
[[پرونده:Low Library 2007.jpg|بندانگشتی|240px|[[دانشگاه کلمبیا]]، [[نیویورک]]]]
نخستین دفتر از دانشنامه در سال ۱۹۸۲ میلادی منتشر شد و نخستین جلد آن شامل ۸ دفتر در سال ۱۹۸۵ انتشار یافت. ۱۶ جلد ''دانشنامهٔ ایرانیکا'' تا سال ۲۰۱۲ منتشر شد. ۵ جلدِ اولِ دانشنامه هرکدام دارای ۸ جزوه<ref>fascicle</ref> بودند، ولی از جلد ۶ به‌بعد، هر جلد دارای ۶ دفتر است که هر ۴ ماه یک دفتر و هر ۱۸ ماه یک جلد از دانشنامه انتشار می‌یابد. همهٔ مدخل‌های چاپ‌شده به‌صورت آنلاین از طریق وبگاه www.iranicaonline.org در دسترس‌اند و افزون بر آن، حدود ۹۰۰ مدخلِ چاپ‌نشده -که در جلدهای بعدیِ دانشنامه چاپ خواهند شد- نیز به‌صورت آنلاین قابل دریافت‌اند.<ref name=":0" />
 
''دانشنامهٔ ایرانیکا''، با هدف بیشترین دسترسی برای خوانندگان در سطح جهانی، به زبان انگلیسی منتشر می‌شود و احتمالاً تا زمانی که دانشنامه به پایان حرف Z برسد، تعداد جلدهای آن ۴۵ خواهد بود.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://www.iht.com/articles/ap/2007/03/23/africa/ME-FEA-GEN-Iran-Encyclopedia.php|زبان=انگلیسی|عنوان=US-funded encyclopedia revels in Iran greatness|ناشر=[[اینترنشنال هرالد تریبیون|International New York Times]]|تاریخ بازدید= ۱۸ اکتبر ۲۰۰۷}}</ref>
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! حرف (آغاز و انجام مدخل‌ها)!! سال انتشار!! شمارهٔ جلد{{سخ}}(رومی)!! شمارهٔ جلد {{سخ}}(عددی)
|-
| ĀB – ANĀHID|| ۱۹۸۵||I|| ۱
|-
| ANĀMAKA – ĀṮĀR AL-WOZARĀʾ|| ۱۹۸۷|| II|| ۲
|-
| ĀTAŠ – BEYHAQI|| ۱۹۸۹|| III|| ۳
|-
| BĀYJU – CARPETS|| ۱۹۹۰|| IV|| ۴
|-
| CARPETS – COFFEE|| ۱۹۹۲|| V|| ۵
|-
| COFFEEHOUSE – DĀRĀ|| ۱۹۹۳|| VI|| ۶
|-
| DĀRĀ(B) – EBN AL-AṮIR|| ۱۹۹۶|| VII|| ۷
|-
| EBN ʿAYYĀŠ – EʿTEŻĀD-AL-SALṬANA|| ۱۹۹۸|| VIII|| ۸
|-
| ETHÉ – FISH|| ۱۹۹۹|| IX|| ۹
|-
| FISHERIES – GINDAROS|| ۲۰۰۱|| X|| ۱۰
|-
| GIŌNI – HAREM I|| ۲۰۰۳|| XI|| ۱۱
|-
| HAREM I – ILLUMINATIONISM|| ۲۰۰۴|| XII|| ۱۲
|-
| ILLUMINATIONISM – ISFAHAN || ۲۰۰۶|| XIII|| ۱۳
|-
| ISFAHAN IX – JOBBĀʾI|| ۲۰۰۸|| XIV|| ۱۴
|-
| KAŠḠARI, SAʿD-AL-DIN || ۲۰۱۱ || XV|| ۱۵
|-
| KASHAN – KAŠŠI, ABU ʿAMR MOḤAMMAD{{سخ}}KAŠŠI, ABU ʿAMR MOḤAMMAD – KÉGL, SÁNDOR || ۲۰۱۲ {{سخ}}۲۰۱۳ || XVI ||{{رچ}}۱۶ (جزوهٔ ۱){{سخ}}۱۶ (جزوهٔ ۲)
|}