تفاوت میان نسخه‌های «اگزیستانسیالیسم»

←‏مفهوم: اسم یکی از شخصیت ها
(←‏مفهوم: اسم یکی از شخصیت ها)
# [[مارتین هایدگر|هایدگر]]
# [[کارل یاسپرس|یاسپرس]]
#فروید
 
=== قرن بیستم ===
در پاسخ این پرسش یک بار باید به [[پروژهٔ دکارتی]] و بار دیگر به [[روانکاوی وجودی برنتانو]] رجوع کنیم.
[[دکارت]] بر این باور بود که توانایی [[انسان]] در گزینش به دلیل‌های مختلف به معنای آفرینندگی [[انسان]] است. این آفرینش یعنی پدیدآوردن یا پی بردن به چیزی تازه که دارای ارزش والایی است.<ref>سارتر که می‌نوشت، بابک احمدی</ref>
از سوی دیگر [[برنتانو]] در [[روانکاوی وجودی]] به این نتیجه می‌رسد که آگاهی [[گربه]] همیشه از [[ابژه]]‌های بیرونی است ولی آگاهی [[انسان]] علاوه بر [[ابژه]]‌های بیرونی بر خود نیز آگاه است که این آگاهی باعث تمایز آن از سایر موجودات می‌شود.<ref>سارتر که می‌نوشت، بابک احمدی، صفحهٔ ۹۶</ref>
 
== اصول ==
کاربر ناشناس