تفاوت میان نسخه‌های «استخوان»

(ویرایش متن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
# '''استخوان‌های پهن''': استخوان‌های پهن در مقایسه با قطرشان سطح پهن دارند و شامل استخوان‌های سقف جمجمه، [[جناغ سینه]] و [[دنده]]ها می‌باشند.
# '''استخوان‌های نامنظم''': استخوان‌های نامنظم در نظر شکل تفاوت‌های زیادی باهم دارند و در هیچ‌کدام از گروه‌های فوق قرار نمی‌گیرند و شامل استخوانهایی می‌شوند که ستون فقرات و بعضی از استخوان‌های [[جمجمه]] را تشکیل می‌دهند.
# '''استخوان‌های سزامویید''' (کنجدی): این استخوان‌هایاستخوان‌ها در تاندون‌های نزدیک مفاصل ظاهر می‌شوند مهم‌ترین استخوان این گروه استخوان [[کشکک]] می‌باشد.
 
استخوان‌ها از هر دو نوع الاستیک (قابل انعطاف) و سخت هستند. [[الاستیسیته]] (انعطاف‌پذیری) آن‌ها ناشی از ماده آلی ([[پروتئین]]) موجود در آنهاست، و این در حالی است که سختی آن وابسته به ماده غیرآلی (املاح معدنی مثل کلسیم و فسفر) موجود در آنهاست. با توجه به سن، درصد مواد [[آلی]] و غیرآلی موجود در استخوان‌ها فرق می‌کند. با افزایش سن، درصد مواد غیرآلی افزایش می‌یابد، انعطاف‌پذیری استخوان‌ها کاهش می‌یابد، و استعداد شکنندگی استخوان زیاد می‌شود.{{مدرک}}
 
اسکلت جانبی شامل دست و پا است و بیشتر در حرکت بدن نقش دارد.استخوان های بخش های مختلف بدن
استخوان های سر شامل جمجمه ۸ قطعه و صورت ۱۴ قطعه گوش ۶ قطعه و یک استخوان لامی میشود. ستون مهره شامل ۷ مهره گردن ۱۲ مهره پشت ۵ مهره کمر و یک پارچه خاجی و دنبالچه دنده ها ۲۴ تا و جناغ ۱ عدد دست ۶۴ استخوان و پا ۶۴ استخوان دارد.کف دست ۵عدد و انگشتان دست ۱۴ قطعه استخوان دارند.در پا هم انگشتان ۱۴ قطعه دارند.دست شامل استخوان بازو است که به کمک مفصل شانه به تنه وصل می شود و در پائین با ساعد مفصل می شود.ساعد دو استخوان دارد زند زیرین و زند زبرینزند زبرین زندزبرین با بازو مفصل آرنج را تشکیل می دهد و زند زیرین مفصل مچ را تولید میکند.
در پا استخوان ران بلند ترین استخوان بدن قراردارد.که در بالا به کمک نیم لگن به تنه وصل می شود. ودر پائین با درشت نی مفصل زانو را تشکیل می دهد. ساق پا دارای دو استخوان درشت نی و نازک نی است.قوزک خارجی پا سر نازک نی و قوزک داخلی پا سر درشت نی است.
 
کاربر ناشناس