تفاوت میان نسخه‌های «دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»

←‏امکانات آموزشی و پژوهشی: افزودن مطلب با اگاهی از ان
(←‏امکانات آموزشی و پژوهشی: حذف مطلب نادرست و افزودن مطلب صحیح و درست)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏امکانات آموزشی و پژوهشی: افزودن مطلب با اگاهی از ان)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== امکانات آموزشی و پژوهشی ==
* کتابخانه
*قرائت خانه ی مجهز
* ۱ سایت کامپیوتر(در لابی ساختمان قدیم)
* فصلنامه
۳

ویرایش