باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
نرخ کلی زاد و ولد، میانگین تعداد فرزندانی است که یک [[زن]] در طول زندگیش به دنیا میاورد.<ref>ویکیپدیا انگلیسی‌</ref>
 
== نرخ کلی زاد و ولد در ایران ==
 
نرخ زاد و ولد در [[ایران]] بر اساس [[آمار]] سال ۲۰۰۸ برابر با ۱/۷۱ [[کودک]] به ازا هر زن می‌باشد، که با این توصیف ایران در جایگاه ۱۷۲ [[جهان]] قرار دارد.<ref>http://www.nationmaster.com/graph/peo_tot_fer_rat-people-total-fertility-rate‌</ref> این در حالی‌ است که این نرخ در سال ۲۰۰۳ برابر با ۱/۹۹ کودک به ازا هر زن بوده است.<ref>http://www.indexmundi.com/iran/total_fertility_rate‌.html</ref>
 
== پانویس ==
۱۷۵

ویرایش