صورت سود و زیان: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح به فرم استاندارد صورت سود وزیان مطابق استاندارد ایران
(اصلاح به فرم استاندارد صورت سود وزیان مطابق استاندارد ایران)
{{حسابداری درون مقاله}}
'''صورت سود و زیان'''، یکی از [[صورت مالی|صورت‌های مالی اساسی]] است که چگونگی و نتیجه [[عملکرد مالی]] یک [[شخصیت حسابداری]] ([[واحد گزارشگر]])حقوقی را طی یک [[دوره مالی]] مُعَیَن نشان می‌دهد.
{{درگاه|حسابداری}}
'''صورت سود و زیان'''، یکی از [[صورت مالی|صورت‌های مالی اساسی]] است که چگونگی و نتیجه [[عملکرد مالی]] یک [[شخصیت حسابداری]] ([[واحد گزارشگر]]) را طی [[دوره مالی]] نشان می‌دهد.
 
به بیانی ساده‌تر، صورت حسابی که عملکرد مالی [[شرکت]] را در یک [[زمان|بازه زمانی]] خاص [[اندازه‌گیری]] می‌کند، صورت حساب سود و زیان گفته می‌شود. این صورت حساب با ارائه خلاصه‌ای از اینکه کسب‌وکارها چگونه درآمدها و هزینه‌های خود را از طریق فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی کسب می‌کنند، محاسبه می‌شود. همچنین سود یا زیان خالص ایجادشده شرکت را در یک دوره حسابداری خاص، معمولاً در یک [[فصل]] ، ماه یا [[سال مالی]] نشان می‌دهد.<ref>{{یادکرد وب|کد زبان=fa-IR|نشانی=https://modiremali.com/dictionary/صورت-حساب-سود-و-زیان/|عنوان=صورت حساب سود و زیان - تعریف صورتحساب سود و زیان چیست؟|بازبینی=2017-05-24}}</ref>
 
== سود و زیان ==
سود و زیان بهواحد راحتیاقتصادی ازبه فرمولشکل زیر محاسبه می‌شودمی شود:
 
;اگر مؤسسه سود داشته باشد:
'''فروش - هزینه ها(غیر عملیاتی) = سود (زیان) ناخالص'''
هزینه‌های دوره مالی - [[درآمد]] دوره مالی = سود ویژه دوره مالی
 
;اگر مؤسسه زیان داده باشد:
<nowiki>*</nowiki>در علوم مالی و حسابداری مبالغ منفی را با '''پرانتز''' نمایش میدهند،در اینجا اگر '''هزینه ها(غیر عملیاتی یا هزینه های فروش و اداری)''' از فروش بیشتر باشند، '''زیان''' اتفاق می افتد که با پرانتز به صورت '''منفی''' نمایش داده می شود.
درآمدهای دوره مالی - هزینه دوره مالی = زیان ویژه دوره مالی
 
سود خالص از کسر شدن هزینه های عملیاتی و مالیات به دست می آید.
 
سود (زیان) ناخالص - '''هزینه های عملیاتی''' = '''سود (زیان) قبل از کسر مالیات'''
 
{{سخ}}سود (زیان) قبل از '''کسر مالیات''' - مالیات = '''سود (زیان) ××خالص'''
 
<br />
 
== روش‌های تهیه ==
به‌طور کلی صورت سود و زیان یک واحد خدماتی به روش تک مرحله‌ای به صورت زیر می‌باشد:
 
{{سخ}}مؤسسه خدماتی …
{| class="wikitable"
{{سخ}}|+صورت حساب سود و (زیان) شرکت XXX
{{سخ}}برای سالدوره مالی منتهی به ۲۹YYYY/۱۲MM/××DD
{{سخ}}درآمدها:
!
{{سخ}}درآمد خدمات ××
!
{{سخ}}کسر می‌شود هزینه‌ها:
!
{{سخ}}هزینه اجاره ××
!
{{سخ}}هزینه بیمه ××
|-
{{سخ}}هزینه حقوق ××
{{سخ}}|درآمدها:
{{سخ}}هزینه آب و برق و تلفن ××
|درآمد فروش ××
{{سخ}}جمع هزینه‌ها (××)
{{سخ}}درآمد خدمات ××
{{سخ}}سود (زیان) قبل از کسر مالیات ××
|
{{سخ}}مالیات (×)
|
{{سخ}}سود (زیان) ویژه ××
|-
|جمع درآمد ها:
|
|XX
|
|-
{{سخ}}|کسر می‌شود هزینه‌ها:
|هزینه اجاره ××{{سخ}}هزینه بیمه ××{{سخ}}هزینه حقوق ××{{سخ}}هزینه آب و برق و تلفن ××
|
|
|-
{{سخ}}|جمع هزینه‌ها (××):
|
|(××)
|
|-
|سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
|××
|
|-
{{سخ}}|مالیات (×)
|
|(××)
|
|-
{{سخ}}|سود (زیان) ویژه ××خالص
|
|××
|
|}
 
حالا با توجه به مطالب ارائه شده در بالا و با توجه به مفروضات درس‌های قبلی صورت حساب سود و زیان برای مؤسسه خدماتی محمد و حسن یه شکل زیر تهیه می‌شود:
۱۶۶

ویرایش