تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه شهید مطهری»

بدون خلاصه ویرایش
 
[[File:آیت الله سید حسن مدرس.jpg|thumb|آیت الله سید حسن مدرس تولیت دو دوره مدرسه عالی]]
[[File:Emami Kashani 01.jpg|thumb|محمد امامی کاشانی تولیت مدرسه عالی و ریاست دانشگاه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون]]
بعد از وفات سپهسالار، افراد زیر به ترتیب نیابت تولیت یا سرپرستی یافتند:
 
۶۶

ویرایش