تفاوت میان نسخه‌های «ردپای آب»

افزودن مطلب
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
بنابراین، ردپای آب به مصرف مستقیم و غیرمستقیم آب در فرآیند تولید محصول، که شامل مصرف آب و آلودگی های آن در سراسر چرخه تولیدات،می پردازد.
برای مثال برای تولید یک کیلوگرم شکر 1500 لیتر آب نیاز است.یا برای تولید یک فنجان قهوه 140 لیتر آب نیاز است. یا برای تولید یک کیلوگرم شکلات 2400 لیتر آب نیاز است.
 
Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., Aldaya, M.M., Mekonnen,M.M., 2011. The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard.Water Footprint Network, Enschede, the Netherlands.
۱۳

ویرایش