تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال ردینگ»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|الگوی دست راست۱ =_reading1920h
|الگوی شلوارک۱ = _reading1920h
|الگوی جوراب۱ =_whitetop_reading1920h
|دست چپ۱ = 0000FF
|بدن۱ = 0000FF
کاربر ناشناس