تفاوت میان نسخه‌های «مصطفی محمدنجار»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| otherparty =
| spouse =
| children =الهام محمدنجار نرگس محمد نجار نسیبه محمدنجار سعیده محمدنجار نفیسه محمد نجار و حسین محمد نجار
| occupation = سیاست‌مدار
| profession =
کاربر ناشناس