تفاوت میان نسخه‌های «الیوین»

بدون خلاصه ویرایش
فورستریت دارای ساختار بلوری اورترومبیک-دیپیرامیدال با اندازه پارامترهای a=0.49، b=1.04 و c=0.61 نانومتر و نقطه‌ذوب C ˚1890 می‌باشد.
 
با توجه به مطالعات انجام شده، منیزیم یکی از اجزای اساسی در بدن انسان است و از نزدیک با کانی‌سازی بافت های کلسینه در ارتباط است. همچنین سیلیکون یک عنصر اساسی در رشد اسکلت به‌شمار می‌رود. با توجه به مطالعات انجام شده گزارش شده است که فورستریت خواص‌مکانیکی و زیست‌سازگاری بهتری نسبت به هیدروکسی آپاتیت دارد.[20] روش‌های زیادی مثل: ماتریس پلیمر، زینترینگ ماکروویو، سل-ژل و خوداحتراقی برای تولید فورستریت خالص مورد استفاده قرار گرفته است. به‌طور کلی، خلوص فاز فورستریت در درجه حرارت بالاتر به دلیل سرعت انتشار آهسته سیستم‌های سیلیکات منیزیم حاصل می‌شود، که از این چالش‌ها با استفاده از بالمیل کردن، فشرده‌سازی پیش‌سازها و یا فعال‌سازی مکانیکی در هنگام سنتز، جلوگیری به‌عمل می‌آید.[21]
 
با توجه به جدول مشاهده می‌‌شود که فورستریت نسبت به هیدروکسی‌‌آپاتیت در خواص‌‌مکانیکی مثل: سختی ویکرز، استحکام خمشی، مدول‌یانگ و تافنس‌شکست(K<sub>1C</sub>) دارای برتری مشهودی است. در مورد زیست‌سازگاری فورستریت گزارش‌ها از مطالعات انجام شده حاکی از آن است که طبق آزمایش MTT، فورستریت بدون اثرات سمی باعث افزایش تکثیر سلول‌های استئوبلاست شده است. در مورد هیدروکسی‌آپاتیت نیز هیچ سمیت سلولی یافت نشده است و تجزیه و تحلیل بافت‌شناسی اتصال قوی و گستردگی بهتر سلول‌های فیبروبلاست بر روی آن را نشان داده است.<br />زیست‌فعالی فورستریت با استفاده از آنالیز ALP مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاکی از افزایش کشت سلولی در فورستریت بوده، درحالی که براساس نتایج کشت سلولی در هیدروکسی‌آپاتیت کاهش یافته است، همچنین بر طبق شبیه‌سازی‌های آزمایشگاهی گفته شده است که فورستریت دارای واکنش‌پذیری بالاتر، زیست‌فعالی خوب و همچنین تشکیل‌آپاتیت بهتری است.
۸۹

ویرایش