تفاوت میان نسخه‌های «الگوریتم حریصانه»

return ef
</source>
 
 
[[File:16597fe.jpg|thumb|نمونه مثال الگوریتم پریم]]
 
 
 
 
 
==== [[درخت پوشای کمینه|تولید درخت پوشای کمینه:]] ====
 
[[File:16597fe.jpg|thumb|نمونه مثال الگوریتم پریم]]
 
روش‌های [[الگوریتم پریم|پریم]] و [[الگوریتم کراسکال|کروسکال]] دو روش مشهور تولید درخت پوشای کمینه از یک [[گراف وزن‌دار]] هستند که از روش حریصانه بهره می‌برند. منظور از درخت پوشای کمینه، [[درخت پوشا]]<nowiki/>یی از گراف است که مجموع وزن یال‌های آن کمتر یا مساوی مجموع وزن یال‌های سایر درخت‌های پوشای آن گراف است.<ref>{{پک|ابراهیم علایی فرادنبه - محمدرضا علایی|۱۳۹۲|ک=طراحی الگوریتم ایران|ص=265}}</ref>
۱۰۸

ویرایش