تفاوت میان نسخه‌های «گاه‌شماری»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید با ''''گاه‌نگاری''' یا '''کرونولوژی''' {{انگلیسی|Chronology}}، به عنوان علمی برای محاسبه زمان (Com...' ایجاد کرد)
 
'''گاه‌نگاری''' یا '''کرونولوژی''' {{انگلیسی|Chronology}}، به عنوان علمی برای محاسبه زمان (Computing) یا دوره‌هایی از زمان و اختصاص رخدادها در تاریخ‌های دقیق وقوع آنها تعریف می‌شود.
 
در واقع کرونولوژی به معنای تخصیص رخدادها به تاریخ‌های زمانی دقیق آنها می‌باشد که آن را علم قرار دادن وقایع در زمان نیز گفته‌اند. در خصوص کرونولوژی به چند نکته باید توجه کرد،داشت اول اینکهکه کرونولوژی یک علم است، دوم اینکه یک «علم محاسباتی» است،است سومکه اینکه این علم دربارهبه «محاسبه زمان (»<ref>Comuting time)</ref> استو نه اندازه‌گیری زمان (<ref>Measuring time)</ref> و چهارم اینکه به طور ذاتی دو بخش در تعریف این علم وجود دارد که بخش اول یک علم محاسبه را تعریف می‌کند و به [[باستان‌شناسی]] مربوط است و بخش دوم، موضوع قرار دادن وقایع و رخدادها در تاریخ‌های زمانی دقیق آنها را شامل می‌شود که البته این بخش، بیشتر به [[تاریخ]] مربوط استمی‌پردازد.
 
به طور ذاتی دو بخش در تعریف کرونولوژی وجود دارد که بخش اول یک علم محاسبه را تعریف می‌کند و به [[باستان‌شناسی]] مربوط است و بخش دوم، موضوع قرار دادن وقایع و رخدادها در تاریخ‌های زمانی دقیق آنها را شامل می‌شود که البته این بخش، بیشتر به [[تاریخ]] مربوط است. کرونولوژی نباید با واژهٔ [[کرونومتری]] که بخشی از [[علم فیزیک]] است اشتباه شود. کرونولوژی به معنی علم قراردادن و متمرکز کردن وقایع تاریخی در زمان، بخشی از [[تاریخ]] است.
کرونولوژی نباید با واژهٔ [[کرونومتری]] که بخشی از [[علم فیزیک]] است اشتباه شود. کرونولوژی به معنی علم قراردادن و متمرکز کردن وقایع تاریخی در زمان، بخشی از تاریخ است. به عبارتی منظم کردن و چینش وقایع از ابتدا به انتها یا برعکس را کرونولوژی گویند و هنگامی که از عناصر گرافیکی نظیر جدول برای منظم نمودن و چینش رخدادها استفاده شود آن را [[گاه‌شمار]] (Timeline) گویند.
 
کرونولوژی نباید با واژهٔ [[کرونومتری]] که بخشی از [[علم فیزیک]] است اشتباه شود. کرونولوژی به معنی علم قراردادن و متمرکز کردن وقایع تاریخی در زمان، بخشی از تاریخ است. به عبارتی منظم کردن و چینش وقایع از ابتدا به انتها یا برعکس را کرونولوژی گویند و هنگامی که از عناصر گرافیکی نظیر جدول برای منظم نمودن و چینش رخدادها استفاده شود آن را [[گاه‌شمار]] (Timeline) گویند.
 
==منابع==
۱۹٬۷۵۱

ویرایش