تفاوت میان نسخه‌های «باززایش (فیلم ۱۹۱۵)»

جز
[[رده:فیلم‌های بر پایه اقتباس]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس شده از رویدادهای واقعی]]
[[رده:فیلم‌های براقتباس پایهشده از زندگی‌نامه]]
[[رده:فیلم‌های بلند صامت آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های جنایی-درام آمریکایی]]