تفاوت میان نسخه‌های «بریدن آلت زنانه»

ترجمه اینفوباکس
(ترجمه اینفوباکس)
|image1=[[پرونده:Campaign road sign against female genital mutilation (cropped) 2.jpg|320px|alt=Billboard with surgical tools covered by a red X. Sign reads: STOP FEMALE CIRCUMCISION. IT IS DANGEROUS TO WOMEN'S HEALTH. FAMILY PLANNING ASSOCIATION OF UGANDA]]
|caption1=یک بنر تبلیغاتی در نفی مثله‌کردن جنسی زنان در جاده‌ای در [[کاپچوروا]]، [[اوگاندا]]
|label2=Definitionتعریف
|data2=Definedتعریف inدر 1997سال by۱۹۹۷ theتوسط [[سازمان بهداشت جهانی]]، [[یونیسف]] و [[صندوق جمعیت سازمان ملل متحد]] asبه theعنوان "partial«برداشتن orجزئی totalیا removalکامل ofبخش theخارجی externalآلت femaleزنانه genitaliaیا orهرگونه otherآسیب injuryبه toآلت theزنانه femaleبه genitalدلایل organsغیر forپزشکی» non-medicalشناخته reasons."می‌شود
|label3=Areasمحدوده
|data3=Concentratedمتمرکز inدر 27۲۷ countriesکشور inدر [[آفریقا]]، as well as in [[اندونزی]]، [[کردستان عراق]] و [[یمن]]{{Rp|5}}
|label4=Numbersاعداد
|data4=بیش از ۲۰۰ میلیون زن تا سال ۲۰۱۶
|data4=Over 200 million women and girls in those 30 countries, as of 2016
|label5=Ageسن
|data5=Daysچند afterروز birthپس toاز pubertyتولد تا بلوغ{{Rp|50}}
|label6=Prevalenceگستردگی
|data6=
{{collapsed infobox section begin|Agesبین 15–49۱۵-۴۹ سالگان}}
|data7=Sourceمنبع: UNICEFیونیسف, فوریه ۲۰۱۶
{{Hlist|[[سومالی]] (۹۸٪)|[[گینه]] (۹۷٪)|[[جیبوتی]] (۹۳٪)|[[سیرالئون]] (۹۰٪)|[[مالی]] (۸۹٪)|[[مصر]] (۸۷٪)|[[سودان]] (۸۷٪)|[[اریتره]] (۸۳٪)|[[بورکینافاسو]] (۷۶٪)|[[گامبیا]] (۷۵٪)|[[اتیوپی]] (۷۴٪)|[[موریتانی]] (۶۹٪)|[[لیبریا]] (۵۰٪)|[[گینه بیسائو]] (۴۵٪)}}{{سخ}}
{{Hlist|[[چاد]] (۴۴٪)|[[ساحل عاج]] (۳۸٪)|[[نیجریه]] (۲۵٪)|[[سنگال]] (۲۵٪)|[[جمهوری آفریقای مرکزی]] (۲۴٪)|[[کنیا]] (۲۱٪)|[[یمن]] (۱۹٪)|[[تانزانیا]] (۱۵٪)|[[بنین]] (۹٪)|
[[عراق]] (۸٪)|[[توگو]] (۵٪)|[[غنا]] (۴٪)|[[نیجر]] (۲٪)|[[اوگاندا]] (۱٪)|[[کامرون]] (۱٪)}}
{{collapsed infobox section end}}
{{collapsed infobox section begin|Agesبین 0–14۰-۱۴ سال}}
|data8=Sourceمنبع: UNICEFیونیسف, فوریه ۲۰۱۶
{{Hlist|[[گامبیا]] (۵۶٪)|[[موریتانی]] (۵۴٪)|[[اندونزی]] (۴۹٪, ۰–۱۱)|[[گینه]] (۴۶٪)|[[اریتره]] (۳۳٪)|[[سودان]] (۳۲٪)|[[گینه بیسائو]] (۳۰٪)|[[اتیوپی]] (۲۴٪)|[[نیجریه]] (۱۷٪)|[[یمن]] (۱۵٪)|[[مصر]] (۱۴٪)|[[بورکینافاسو]] (۱۳٪)|[[سیرالئون]] (۱۳٪)|[[سنگال]] (۱۳٪)|[[ساحل عاج]] (۱۰٪)|[[کنیا]] (۳٪)|[[اوگاندا]] (۱٪)|[[جمهوری آفریقای مرکزی]] (۱٪)|[[غنا]] (۱٪)|[[توگو]] (۰٫۳٪)|[[بنین]] (۰٫۲٪)}}
{{collapsed infobox section end}}