تفاوت میان نسخه‌های «نیما شاهرخ شاهی»

جز
* {{سوره اشخاص|شناسه=۱۳۸۵۰۶۰۷۰۲۱۰}}
* {{Instagram|nimashahrokhshahi}}
*<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Nimaوب Shahrokhshahiسایت رسمی Nimaنیما Shahrokhshahiشاهرخ Official Websiteشاهی|نشانی=http://nimashahrokhshahi.com/|بازبینی=2020-02-17|کد زبان=en-USfa|نویسنده=|تاریخ=|وبگاه=}}</ref><references />
 
[[رده:افراد زنده|شاهرخ شاهی، نیما]]
۶

ویرایش